Koronatiltak i Gran 12.–19. april

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
   
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
   
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
   
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
   
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
   
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
   
 • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Koronatiltak Gran - oppdatert 260421.png

Se Gran Kommunes side for mer informasjo her.

kan du se her på Helsedirektoratet

Vedlagte filer

Tilbake