• Idrettsoppgjør effektiviserer dokumentasjonen, innsending, oppgjør og utbetaling av krav og refusjoner, og vil forenkle hverdagen for de som håndterer slike krav manuelt. Prosessen avsluttes med et regnskapsbilag eller -fil for videre behandling i lønns- eller regnskapssystem.
  • Den viktigste målgruppen for Idrettsoppgjør er idrettslag (inkludert bedriftsidrettslag) og grupper i fleridrettslag for oppgjør av krav fra tillitvalgte, ansatte, trenere, instruktører, dommere og andre med krav etter ulike arrangement. Den brukes av særforbund og særkretser/regioner for oppgjør etter kamper hvor kravet etableres i TurneringsAdmin (TA) og overføres til Idrettsoppgjør for videre behandling. 
  • Alle personer som registreres gjennom løsningen, må være registrert i idrettens sentrale database gjennom bruk av Idrettens ID. Alle personer som ligger i databasen, er verifisert med fødselsnummer, og det gjennomføres regelmessig vask mot Folkeregisteret. Idrettsoppgjør lagrer ikke fødselsnummer (11 sifre). Mer informasjon om idrettens håndtering av personopplysninger finner du i Personvernerklæringen

Brukerveiledning for den som har et krav

Her logger du inn for å legge inn et krav